Fiscale planning

De doelstelling van een fiscale planning is belasting besparen over uw inkomen en uw vermogen door optimaal gebruik te maken van de mogelijkheden binnen de fiscale wetgeving. Als uw stamrecht (deels of volledig) tot uitkering komt dient u alsnog belasting te betalen over de ontvangen uitkeringen. De effectieve belastingdruk over uitkeringen uit uw stamrecht is afhankelijk van diverse factoren zoals wordt toegelicht bij het onderdeel belasting besparen met uw stamrecht.

Het antwoord op de vraag hoeveel extra belasting kan ik besparen met een fiscale planning is voor iedereen verschillend. Het extra belastingvoordeel staat los van het gebruikelijke belastingvoordeel (tariefsvoordeel in box 1 en vrijstelling in box 3) bij een stamrecht. Zo is het bijvoorbeeld mogelijk dat een fiscale planning met een stamrecht van € 100.000 bruto meer dan € 10.000 netto extra belastingvoordeel oplevert voor persoon A terwijl een fiscale planning voor persoon B met eveneens een stamrecht van € 100.000 bruto vrijwel geen extra belastingvoordeel oplevert. Het gaat dan om het totaal aan belastingbesparingen in box 1 en box 3 van de inkomstenbelasting en om besparingen op de inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet. De effectieve belastingdruk over uitkeringen uit uw stamrecht is afhankelijk van de hoogte van uw belastbaar inkomen (uit werk en woning) in box 1 en de omvang van uw netto vermogen in box 3. Naast inkomstenbelasting wordt er in beginsel ook nog inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet ingehouden op uw stamrecht.

Het opstellen van een fiscale planning doen wij aan de hand van fiscaal relevante informatie die onder andere wordt verkregen via onderstaand niet-limitatieve overzicht van documenten (mits van toepassing en beschikbaar) zoals:

  • Jaaropgaven van twee voorafgaande kalenderjaren;
  • Schatting belastbaar inkomen (uit werk en woning) huidig kalenderjaar;
  • Aangifte inkomstenbelasting van twee voorafgaande kalenderjaren;
  • Aanslag inkomstenbelasting van twee voorafgaande kalenderjaren;
  • Aanslag inkomensafhankelijke bijdrage ZVW van twee voorafgaande kalenderjaren;
  • Overzicht van te ontvangen c.q. te betalen partneralimentatie;
  • Overzicht van spaargeld en beleggingen in box 3;
  • Overzicht van hypotheeklasten en kopie beschikking WOZ-waarde;
  • Kopie polissen c.q. rekeningen van inkomensvoorzieningen (bijvoorbeeld lijfrente);
  • Kopie recent pensioenoverzicht (UPO) van alle pensioenen.

Bel mij voor vrijblijvend advies