Belasting betalen over uw stamrecht

De belastingheffing over een bruto ontslagvergoeding is vooralsnog uitgesteld als deze in het verleden is ondergebracht in een stamrechtverzekering, stamrecht banksparen of stamrecht BV. Op de toekomstige uitkeringen uit uw stamrecht wordt alsnog belasting ingehouden. Een levensverzekeringmaatschappij, een bank en een stamrecht BV zijn wettelijk verplicht om loonbelasting in te houden op alle verstrekte uitkeringen en deze als voorheffing af te dragen aan de belastingdienst. Ondanks inhoudingen op het stamrecht via de loonbelasting is het toch mogelijk dat u als ontvanger van de uitkeringen een naheffing krijgt van de belastingdienst indien u in het zelfde kalenderjaar nog andere belastbare inkomsten hebt ontvangen naast de inkomsten uit uw stamrecht. De hoogte van de verschuldigde belasting over het stamrecht wordt uiteindelijk bepaald door de hoogte van uw belastbaar inkomen uit werk en woning in het betreffende kalenderjaar. Er wordt belasting geheven tegen de normale belastingtarieven van maximaal 52% door cumulatie van alle belastbare inkomsten binnen een kalenderjaar. Kortom, de ingehouden loonbelasting op uitkeringen uit uw stamrecht is slechts een voorheffing en na uw aangifte voor de inkomstenbelasting kan de belastingdienst alsnog een naheffing opleggen indien blijkt dat u te weinig belasting hebt betaald.

Door een recente wijziging in de belastingwetgeving is het wellicht mogelijk om extra belasting te besparen over uitkeringen uit uw stamrecht. Deze extra belastingbesparing staat los van het gebruikelijke belastingvoordeel (tariefsvoordeel in box 1 en vrijstelling in box 3) bij een stamrecht. Zie voor meer informatie het onderdeel belasting besparen met uw stamrecht.

Het deel van uw bruto ontslagvergoeding dat is ondergebracht in een stamrechtverzekering, stamrecht banksparen of stamrecht BV is tot het moment van uitkeren volledig vrijgesteld van de vermogensrendementsheffing in box 3 van de inkomstenbelasting. Bij een stamrechtverzekering, stamrecht banksparen of stamrecht BV betaalt u inkomstenbelasting over de toekomstige uitkeringen en daarom is het van belang om een goed fiscaal overzicht te hebben van uw toekomstige inkomen en vermogen. Dat is immers het moment waarop u inkomstenbelasting moet betalen over de uitkeringen uit uw stamrecht. De hoogte van deze uitkeringen en het overige inkomen in de toekomst (zoals salaris, sociale uitkering, pensioen e.d.) bepalen uiteindelijk de hoogte van het belastingtarief dat van toepassing zal zijn op de toekomstige uitkeringen uit uw stamrecht. Naast inkomstenbelasting wordt er in beginsel ook nog inkomensafhankelijke bijdrage Zorgverzekeringswet ingehouden op uw stamrecht.

Als u in het verleden uw bruto ontslagvergoeding onbelast hebt ondergebracht in een stamrecht, dient u alsnog belasting te betalen over alle toekomstige uitkeringen uit uw stamrecht. Door een recente wijziging in de belastingwetgeving is het wellicht mogelijk om extra belasting te besparen over uitkeringen uit uw stamrecht. Deze extra belastingbesparing staat los van het gebruikelijke belastingvoordeel (tariefsvoordeel in box 1 en vrijstelling in box 3) bij een stamrecht. Zie voor meer informatie hetĀ onderdeelĀ belasting besparen met uw stamrecht.

Bel mij voor vrijblijvend advies